Den ideella organisationen En mjukare kommun vill på ett inspirerande sätt väcka tankar och ge kunskap kring den digitala värld vi lever i.
Både för barn, ungdomar och vuxna.